23.3.12

Demiryolu Ray Kaynak MakinasıDEMİRYOLUNDA RAYLARIN UZATILMASI İÇİN KAYNAK YAPILIŞI

Bilindiği gibi demiryollarında kullanılan ray uzunluğu 12 m.dir, bunun anlamı her 12 m.de bir tekerin ek noktalarına vuruntusudur. Bu sadmeyi dolayısıyle vuruntu sesini minimuma indirmek için, ray boyları uzatılır.
Uzatma 12 m.nin katları şeklinde gerçekleştirilir.(36-48-60....m.vs.)
Ekleme olayı, ek noktalarına özel alaşımlı ek maddesi doldurularak yapılır, bu maddenin kalınlığı ise, ısı şartlarına göre ray demirinin genleşme katsayısı dikkate alınarak hesaplanır.
-->http://i3.ytimg.com/vi/vCqG3rWtNbc/default.jpg

Hiç yorum yok: